top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest FHU Maciej Wąsikowski z siedzibą przy ul. Głównej 22 Rusiec w Nadarzynie (05-830); dalej:ADMINISTRATOR

 2. FHU Maciej Wąsikowski jako Administrator danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym danych wprowadzanych przez użytkowników Internetu do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym, udostępnianych w domenie campereso.pl 

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO 

 4. Zbierane przez FHU Maciej Wąsikowski dane są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami,

 • - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • - przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 


 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy i adresów kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej campereso.pl, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z budowaniem i rozwijaniem pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • rejestracji konta w serwisie campereso.pl i weryfikacji tożsamości użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) 

 • rezerwacji pojazdu lub przeczy kampingowej dostępnych w ofercie campereso.pl – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit.b RODO ),

 • dostosowanie i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkownika, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. F RODO ) 


 1. OKRES PRZETWAZRANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu campereso.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od dokonania zakupu lub przez czas obowiązywania gwarancji na zakupione.

 2. Dane osobowe Klientów wykonujących zakup bez rejestracji konta będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na FHU Maciej Wąsikowski tj. 5 lat liczone od końca roku, w którym dokonano rozliczenia lub przez czas obowiązywania gwarancji na zakupione towary.

 3. Dane osobowe pozyskane poprzez formularz kontaktowy i inne adresy wskazane do komunikacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu.

 4. Dane osobowe zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że to wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołanie.

 5. Dane osobowe zebrane na potrzeby rezerwacji pojazdu lub przyczepy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po jego ustaniu przez czas nie dłuższy niż 5 lat.


 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU 


 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni FHU Maciej Wąsikowski oraz powiązane prawnie, kapitałowo i osobowo z Administratorem spółki.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez FHU Maciej Wąsikowski  co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

 3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.


 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

 1. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez FHU Maciej Wąsikowski ma prawo:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych

 • Sprostowania danych, 

 • Usunięcia danych,

 • Ograniczenia przetwarzania danych,

 • Przenoszenia danych,

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,

 • Do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

 1. Osobom, których dane przetwarza FHU Maciej Wąsikowski przysługuje również prawo do wniesienia skragi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochornie danych. 

 1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności            dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i   wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

bottom of page